Це потрібно знати

Увага! Увага! Увага!

Мультипрофільне навчання  — перше і єдине в Одеській області:

 • можливість поглибленого вивчення  предметів необхідних для вступу в обраний ВНЗ
 • можливість відчути відповідальність  за власний вибір
 • зменшення психологічного напруження від вагань при виборі профілю навчання

Білгород-Дністровський районний ліцей запрошує на навчання учнів  8-10 класів для отримання загальної середньої освіти.

Забезпечуємо:

 • Навчання по-новому:

мультипрофільне навчання  надає  можливість учням самостійно обрати предмети та  їх кількість  для   поглибленого вивчення, працювати за індивідуальним розкладом, можливість зміни профілю навчання за бажанням учнів, задоволення індивідуальних освітніх запитів кожної дитини; онлайн-уроки хімії (2013), біології (2013) та української літератури (2015); переможці Міжнародного історичного турніру.

 • Якісну освіту: щорічні: медалісти, призери районних та обласних етапів предметних олімпіад та конкурсів, стипендіати голови Одеської обласної державної адміністрації та голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, переможці Всеукраїнських та обласних турів Малої академії наук України.
 • Гармонійне виховання: ведемо активне суспільно-громадське життя, учасники Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів, конкурсів — театральна студія “Рампа” Тісно співпрацюємо з громадськими організаціями району та міста.

Перелік питань з математики

ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ:  8 КЛАС | 9 КЛАС | 10 КЛАС 

7 клас. Алгебра

 1. Рівняння
 2. Цілі вирази
 3. Розкладання многочленів на множники
 4. Системи лінійних рівнянь з двома невідомими

7 клас. Геометрія.

 1. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості
 2. Трикутники
 3. Геометричні побудови

8 клас. Алгебра

 1. Раціональні вирази
 2. Квадратні корені. Дійсні числа
 3. Квадратні рівняння
 4. Функції

8 клас. Геометрія

 1. Чотирикутники
 2. Теорема Піфагора
 3. Многокутники. Їх площі
 4. Подібність трикутників

9 клас. Алгебра

 1. Нерівності
 2. Квадратична функція
 3. Числові послідовності
 4. Елементи прикладної математики

9 клас. Геометрія

 1. Перетворення подібності на площині
 2. Розв’язування трикутників
 3. Многокутники
 4. Площі фігур
 5. Початкові відомості із стереометрії

10 клас. Алгебра та початки аналіз

 1. Тригонометричні функції
 2. Тригонометричні рівняння і нерівності
 3. Степенева функція
 4. Показникова і логарифмічна функції

10 клас. Геометрія

 1. Вступ до стереометрії
 2. Паралельність прямих і площин
 3. Перпендикулярність прямих і площин
 4. Координати і вектори у просторі

Перелік питань з української мови

ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 8 КЛАС | 9 КЛАС | 10 КЛАС

Для всіх класів

І. Орфографія:

 1. Вживання великої літери.
 2. Вживання м’якого знаку.
 3. Вживання апострофа.
 4. Подвоєння і подовження приголосних.
 5. Чергування приголосних.
 6. Спрощення в групах приголосних.
 7. Правопис ненаголошених голосних.
 8. Правопис префіксів.
 9. Правопис слів із частинами напів- і пів-.
 10. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини.
 11. Правопис прислівників.
 12. Правопис часток.

8 клас

ІІ. Морфологія (частини мови)

9 клас

ІІ. Синтаксис (словосполучення, просте речення)

10 клас

ІІ. Синтаксис (складне речення)

11 клас

ІІ. Фонетика та орфоепія

ІІІ. Лексикологія та фразеологія