Це потрібно знати

Увага! Увага! Увага!

Мультипрофільне навчання:

 • можливість поглибленого вивчення  предметів необхідних для вступу в обраний ВНЗ
 • можливість відчути відповідальність  за власний вибір
 • зменшення психологічного напруження від вагань при виборі профілю навчання

Білгород-Дністровський ліцей «Пріоритет» запрошує на навчання учнів  5, 7-10 класів для отримання повної загальної середньої освіти.

Забезпечуємо:

 • Навчання по-новому:

мультипрофільне навчання  надає  можливість учням самостійно обрати предмети та  їх кількість  для   поглибленого вивчення, працювати за індивідуальним розкладом, можливість зміни профілю навчання за бажанням учнів, задоволення індивідуальних освітніх запитів кожної дитини.

 • Якісна освіта: Білгород-Дністровський ліцей «Пріоритет» є флагманом освіти не лише Білгород-Дністровщини, а й Одещини в цілому, маючи високі показники:
 • 2019/2020 н.р. — 4 місце в Одеській області, ЗНО — 2020; 12 балів українська мова ДПА 2020;
 • 2018/2019 н.р. — 3 місце в Одеській області, ЗНО — 2019; 68 місце топ-200 найкращих шкіл України з географії, 12 балів ДПА — 2019 англійська мова, історія України, математика;
 • 2017/2018 н.р. — 7 місце в Одеській області ЗНО — 2018;
 • 2016/2017 н.р. — 21 місце в Одеській області ЗНО — 2017;
 • 2015 рік — 200 балів математика ЗНО.
 • Гармонійне виховання: ведемо активне суспільно-громадське життя, учасники Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів, конкурсів — театральна студія “Рампа” Тісно співпрацюємо з громадськими організаціями району та міста.

Перелік питань з математики

ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 5 КЛАС | 7 КЛАС | 8 КЛАС | 9 КЛАС | 10 КЛАС 

7 клас. Алгебра

 1. Рівняння
 2. Цілі вирази
 3. Розкладання многочленів на множники
 4. Системи лінійних рівнянь з двома невідомими

7 клас. Геометрія.

 1. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості
 2. Трикутники
 3. Геометричні побудови

8 клас. Алгебра

 1. Раціональні вирази
 2. Квадратні корені. Дійсні числа
 3. Квадратні рівняння
 4. Функції

8 клас. Геометрія

 1. Чотирикутники
 2. Теорема Піфагора
 3. Многокутники. Їх площі
 4. Подібність трикутників

9 клас. Алгебра

 1. Нерівності
 2. Квадратична функція
 3. Числові послідовності
 4. Елементи прикладної математики

9 клас. Геометрія

 1. Перетворення подібності на площині
 2. Розв’язування трикутників
 3. Многокутники
 4. Площі фігур
 5. Початкові відомості із стереометрії

10 клас. Алгебра та початки аналіз

 1. Тригонометричні функції
 2. Тригонометричні рівняння і нерівності
 3. Степенева функція
 4. Показникова і логарифмічна функції

10 клас. Геометрія

 1. Вступ до стереометрії
 2. Паралельність прямих і площин
 3. Перпендикулярність прямих і площин
 4. Координати і вектори у просторі

Перелік питань з української мови

ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 5 КЛАС | 7 КЛАС | 8 КЛАС | 9 КЛАС | 10 КЛАС

5 клас

 1. Текст. Речення.   
 2. Лексичне значення слова. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми.
 3. Будова слова. Орфографія. Фонетика. Вимова і правопис префіксів.
 4. Правила вживання знака м’якшення та апострофа.
 5. Частини мови.

7 клас

 1. Фразеологія.
 2. Словотвір.
 3. Іменник (відмінювання іменників II, III, IV відміни; незмінювані іменники; е, и в суфіксах; творення імен по батькові; правопис складних іменник).
 4. Прикметник.
 5. Займенник.
 6. Числівник.

І. Орфографія:

 1. Вживання великої літери.
 2. Вживання м’якого знаку.
 3. Вживання апострофа.
 4. Подвоєння і подовження приголосних.
 5. Чергування приголосних.
 6. Спрощення в групах приголосних.
 7. Правопис ненаголошених голосних.
 8. Правопис префіксів.
 9. Правопис слів із частинами напів- і пів-.
 10. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини.
 11. Правопис прислівників.
 12. Правопис часток.

8 клас

ІІ. Морфологія (частини мови)

9 клас

ІІ. Синтаксис (словосполучення, просте речення)

10 клас

ІІ. Синтаксис (складне речення)

11 клас

ІІ. Фонетика та орфоепія

ІІІ. Лексикологія та фразеологія